Kullanıcı Sözleşmesi

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.ufukkimya.com.tr” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
SÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 1- Sözleşmenin amacı, Bir taraftan www.ufukkimya.com.tr ile (Bu sözleşmede bundan böyle E-TİCARET SİTESİ olarak anılacaktır.) Diğer taraftan bu E-TİCARET SİTESİ’ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz E-TİCARET SİTESİ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) Arasında, E-TİCARET SİTESİ’nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.
SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 2-
KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle E-TİCARET SİTESİ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları E-TİCARET SİTESİ’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
A) KULLANICI, E-TİCARET SİTESİ’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan E-TİCARET SİTESİ sorumlu değildir.
B) KULLANICI, E-TİCARET SİTESİ’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. E-TİCARET SİTESİ siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve E-TİCARET SİTESİ hakkında veya E-TİCARET SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. E-TİCARET SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

C) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
Bu E-TİCARET SİTESİ’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
E-TİCARET SİTESİ içeriğine E-TİCARET SİTESİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak E-TİCARET SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,
Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal zincir mektuplar, veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.
D) E-TİCARET SİTESİ, E-TİCARET SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. E-TİCARET SİTESİ, KULLANICI’ların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. Illegal kullanimin tespiti durumunda info@ufukkimya.com.tr adresine bir şikayet maili gönderiniz, bu adrese gönderilen tüm gönderilen mailler incelenmektedir.
E) KULLANICI bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.

E-TİCARET SİTESİ’NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI
MADDE 3- E-TİCARET SİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
A) E-TİCARET SİTESİ, E-TİCARET SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya E-TİCARET SİTESİ yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
B) KULLANICI, E-TİCARET SİTESİ’ne erişimi ve E-TİCARET SİTESİ’ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. E-TİCARET SİTESİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
C) E-TİCARET SİTESİ, bir yargı merciinin kararı veya E-TİCARET SİTESİ’in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya E-TİCARET SİTESİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
D) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı E-TİCARET SİTESİ sahipleri sorumlu tutulamayacaktır.
ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI
MADDE 4- İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye’deki veya KULLANICI’nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
MADDE 5- KULLANICI ile E-TİCARET SİTESİ üzerinde bulunan veya E-TİCARET SİTESİ yoluyla KULLANICI’nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden E-TİCARET SİTESİ’nin sorumlu olmadığını kabul eder.
MADDE 6- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ümraniye mahkemeleri yetkili olacaktır.
MADDE 7-
A) E-TİCARET SİTESİ’nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B) Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için –E-TİCARET SİTESİ’nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla– herhangi bir rol oynamayacaktır.